Grób ppłk Emila Macielińskiego „Kornela”

W dniu 3 lutego 2023 r. udało mi się odnaleźć grób na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, w którym został pochowany ppłk. Emil Macieliński (sektor 38F, rząd 4, kwatera 32).

Ppłk. Emil Macieliński posługiwał się pseudonimami: „Kornel”, „Odrowąż”, „Rej”, „Sas”. Pełnił obowiązki dowódcy Obszaru III ZWZ we Lwowie.

Ppłk. Emil Macieliński

 

Macieliński został oskarżony przez prokuratora przy Sądzie Kapturowym KG ZWZ o to, że od stycznia 1940 r. do czerwca 1941 r. współpracował z władzami sowieckimi ujawniając informacje o stanie ZWZ oraz ujawniając nazwiska członków organizacji przez co spowodował m.in. aresztowania ppłk. dypl. Stanisława  Pstrokońskiego „Łozińskiego”, kpt. Romana Kędzierskiego „Sosnę” – szefa wywiadu ZWZ-1 i Włodzimierza Kordeckiego  „Marcyniuka” – kuriera Komendy Głównej ZWZ, tj. popełnienie czynu z art. 12 par. 2 rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.10.1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu państwa (Dz. U. R. P. z 1934 r., Nr 94, poz. 851).

Sprawa karna E. Macielińskiego została zarejestrowana za nr K I 2/41. Wyrokiem Sądu Kapturowego przy KG ZWZ w Warszawie z dnia 26 września 1941 r. został skazany na karę śmierci.

Wyrok – Archiwum Akt Nowych

 

Ppłk Emil Macieliński, posługując się dokumentami na nazwisko Jan Majewski, przybył ze Lwowa do Warszawy. Został zastrzelony 17 grudnia 1941 r. na Saskiej Kępie w Warszawie przez ppor. Leszka Kowalewskiego „Twardego” z oddziału likwidacyjnego 993/W Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej ZWZ (G. Mazur, J. Węgierski, Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Kraków 1997, s. 112.; W. Konigsberg, B. Szyprowski, Zlikwidować. Agenci Gestapo i NKWD w szeregach polskiego podziemia, Kraków 2022, s 177-1787 – tu więcej informacji na temat postaci ppłk. Emila Macielińskiego).

 

Widok ogólny grobu (fot. B. Szyprowski)

 

Widok płyty  –  stan na 3 II 2023 r. (fot. B. Szyprowski)

 

 

Na płycie znajduje się napis:

 

ŚP

JAN MAJEWSKI

ŻYŁ LAT 50 ZM. DN 24 XII 1941 R.

KOCHANEMU MĘŻOWI – ŻONA [ nieczytelne] NA (być może brzmi SABINA]

 

STANISŁAW MACIELIŃSKI

ŻYŁ LAT 47

ZGINĄŁ W POWSTANIU WARSZAWSKIM

Nadto na fakt, że w sfotografowanym przeze mnie grobowcu pochowano „Kornela”  wskazuje druga inskrypcja poświęcona Stanisławowi Macielińskiemu.

Data śmierci wskazana na grobowcu, tj. 24 grudnia 1941 r. prawdopodobnie jest datą jego pochówku, co wynika z informacji wskazanych na stronie wyszukiwarki grobów Cmentarza Bródnowskiego.

 

Bartłomiej Szyprowski