Postępowanie sprawdzające w procesie karnym

19/08/2007

    Bartłomiej Szyprowski Postępowanie sprawdzające w procesie karnym   Postępowanie przygotowawcze, zgodnie z art. 303 k.p.k., wszczyna się poprzez wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn przestępny i jego kwalifikację prawną. W myśl art. 325a k.p.k. przepisy o wszczęciu śledztwa stosuje się odpowiednio do wszczęcia dochodzenia....

Czytaj...

Czyny przepołowione – problemy praktyczne

05/01/2006

    Bartłomiej Szyprowski Czyny przepołowione -– problemy praktyczne   Na ogół znamiona przestępstwa i wykroczenia są różne, jednak istnieje taka kategoria wykroczeń, których odgraniczenie od przestępstw nastręcza pewne trudności. Bowiem wskazane w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń znamiona opisujące owe czyny zabronione są zbieżne. Dotyczy to tzw. przestępstw przepołowionych...

Czytaj...

Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia

17/12/1999

  Bartłomiej Szyprowski Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia w kodeksie postępowania karnego   Jedną z warancji prawidłowego wymiaru sprawiedliwości jest zapewnienie wszechstronnej kontroli sądu nad czynnościami postępowania przygotowawczego. Badanie materiałów tego postępowania następuje pod kątem zarówno wymogów formalnych określonych przez k.p.k., jak też merytorycznej zasadności oskarżenia. Przebiega ona w dwóch...

Czytaj...

Glosa do uchwały SN z 20 stycznia 1999 sygn. I KZP 21/98

21/01/1999

    Bartłomiej Szyprowski Glosa do uchwały SN z dnia 20 stycznia 1999 r., I KZP 21/98   Przedmiotem powyższego orzeczenia jest problem wzajemnej korelacji instytucji świadka incognito (pokrzywdzonego) z wymogami formalnymi aktu oskarżenia z art. 332 § 1 pkt 2 kpk, a także prawa do obrony oskarżonego. Instytucja świadka...

Czytaj...