Postępowanie sprawdzające w procesie karnym

wpis w: Prawo | 0

    Bartłomiej Szyprowski Postępowanie sprawdzające w procesie karnym   Postępowanie przygotowawcze, zgodnie z art. 303 k.p.k., wszczyna się poprzez wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn przestępny i jego kwalifikację prawną. W myśl art. 325a k.p.k. … Continued

Czyny przepołowione – problemy praktyczne

wpis w: Prawo | 0

    Bartłomiej Szyprowski Czyny przepołowione -– problemy praktyczne   Na ogół znamiona przestępstwa i wykroczenia są różne, jednak istnieje taka kategoria wykroczeń, których odgraniczenie od przestępstw nastręcza pewne trudności. Bowiem wskazane w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń znamiona opisujące … Continued

Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia

wpis w: Prawo | 0

  Bartłomiej Szyprowski Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia w kodeksie postępowania karnego   Jedną z warancji prawidłowego wymiaru sprawiedliwości jest zapewnienie wszechstronnej kontroli sądu nad czynnościami postępowania przygotowawczego. Badanie materiałów tego postępowania następuje pod kątem zarówno wymogów formalnych określonych przez … Continued

Glosa do uchwały SN z 20 stycznia 1999 sygn. I KZP 21/98

wpis w: blog, Prawo | 0

    Bartłomiej Szyprowski Glosa do uchwały SN z dnia 20 stycznia 1999 r., I KZP 21/98   Przedmiotem powyższego orzeczenia jest problem wzajemnej korelacji instytucji świadka incognito (pokrzywdzonego) z wymogami formalnymi aktu oskarżenia z art. 332 § 1 pkt … Continued