Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia

wpis w: Prawo | 0

 

Bartłomiej Szyprowski
Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia w kodeksie postępowania karnego

 

Jedną z warancji prawidłowego wymiaru sprawiedliwości jest zapewnienie wszechstronnej kontroli sądu nad czynnościami postępowania przygotowawczego. Badanie materiałów tego postępowania następuje pod kątem zarówno wymogów formalnych określonych przez k.p.k., jak też merytorycznej zasadności oskarżenia. Przebiega ona w dwóch płaszczyznach: 1) w stadium postępowania przygotowawczego sąd sprawdza określone czynności lub decyzję, 2) w postepowaniu sądowym zebrane w toku postepowania przygotowawczego materiały są poddawane okreslonemu sprawdzeniu przez sąd – bądź w ramach przygotowania do rozprawy głownej, bądź już na samej rozprawie.

Postępowanie sądowe rozpoczyna wniesienie do sądu aktu oskarżenia, który podlega wstępnej kontroli sadu (tzw. kontroli formalnej). Kontrola formalna aktu oskarżenia jest uregulowana w rozdziale 40 k.p.k. (art. 337). Przepis ten mówi, iż publiczny akt oskarżenia powinien odpowiadać warunkom formalnym wymienionym w art. 119, 332, 333 k.p.k. oraz mieć odpowiednią liczbę odpisów. Cel;em kontroli jest niedopuszczenie do tego, aby postępowanie przed sądem toczyło się na podstawie wadliwie sporządzonego aktu oskarżenia, tzn. takiego, który nie zawiera wszystkich elementów wskazanych przez ustawę. (…)

 

Zobacz pełną treść publikacji (wraz z przypisami):

Bartłomiej Szyprowski – Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia
w kodeksie postępowania karnego
w: „Państwo i prawo”, grudzień 1999 zeszyt 12 (646), s. 81 – 87