Sprawa karna płk Konrada Zielińskiego

    Bartłomiej Szyprowski Archiwum Wojskowego Sądu Specjalnego przy Komendzie Głównej Armii Krajowej jako „środek walki”. Sprawa karna płk. Konrada Zielińskiego   Prowadzona ze wschodu ofensywa Armii Czerwonej doprowadziła w szybkim tempie do wycofania wojsk niemieckich z terenu Polski. Postawiła … Continued

Ze wszech miar żołnierz: Leonard Zub – Zdanowicz

    Bartłomiej Szyprowski Ze wszech miar żołnierz. Przypadek przejścia do NSZ cc Leonarda Zub-Zdanowicza „Dora”, „Zęba”   Sylwetka Leonarda Zub-Zdanowicza, cichociemnego, żołnierza Armii Krajowej, a następnie dowódcy 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Narodowych Sił Zbrojnych i szefa sztabu Brygady Świętokrzyskiej … Continued

Postępowanie sprawdzające w procesie karnym

wpis w: Prawo | 0

    Bartłomiej Szyprowski Postępowanie sprawdzające w procesie karnym   Postępowanie przygotowawcze, zgodnie z art. 303 k.p.k., wszczyna się poprzez wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn przestępny i jego kwalifikację prawną. W myśl art. 325a k.p.k. … Continued

Czyny przepołowione – problemy praktyczne

wpis w: Prawo | 0

    Bartłomiej Szyprowski Czyny przepołowione -– problemy praktyczne   Na ogół znamiona przestępstwa i wykroczenia są różne, jednak istnieje taka kategoria wykroczeń, których odgraniczenie od przestępstw nastręcza pewne trudności. Bowiem wskazane w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń znamiona opisujące … Continued

Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia

wpis w: Prawo | 0

  Bartłomiej Szyprowski Kontrola warunków formalnych aktu oskarżenia w kodeksie postępowania karnego   Jedną z warancji prawidłowego wymiaru sprawiedliwości jest zapewnienie wszechstronnej kontroli sądu nad czynnościami postępowania przygotowawczego. Badanie materiałów tego postępowania następuje pod kątem zarówno wymogów formalnych określonych przez … Continued

Glosa do uchwały SN z 20 stycznia 1999 sygn. I KZP 21/98

wpis w: blog, Prawo | 0

    Bartłomiej Szyprowski Glosa do uchwały SN z dnia 20 stycznia 1999 r., I KZP 21/98   Przedmiotem powyższego orzeczenia jest problem wzajemnej korelacji instytucji świadka incognito (pokrzywdzonego) z wymogami formalnymi aktu oskarżenia z art. 332 § 1 pkt … Continued